You are on desktop device so, use desktop navigation.

Jooo näin se on

News

Maakuntalennot voisivat muuttua turhakkeesta hyödykkeeksi

LYGG Insights

Maakuntalennot voisivat muuttua turhakkeesta hyödykkeeksi

Suomen Luonto -lehden jakaman Vuoden turhakkeen kyseenalaista kunniaa pitävät hallussaan tuetut maakuntalennot. Täyskäännös vuoden hyödykkeeksi on kuitenkin saavutettavissa.

Suurin maakuntalentoihin kohdistuva kritiikki pohjautuu siihen, että alueellisia yhteyksiä tekohengitetään veronmaksajien rahoilla. Kuitenkin saavutettavuudesta täytyy pitää kiinni. Tavoite on siis oikea, mutta toteuttamistapa ei – tai oikeammin, toteutus on juuri niin oikea kuin mihin kapeakatseinen järjestelmä jättää nykyisellään mahdollisuudet.

Eihän se ole lento-operaattoreiden eli tuottajien vika, jos valtio ja kaupungit ovat valmiit maksamaan miljoonia tyhjien koneiden lennättämisestä. Ei kuitenkaan ole oikein, että laskun tyhjistäkin lennoista kuittaa veronmaksaja lompakollaan. Onneksi siihen, että vuoden turhakkeesta tulisi vuoden hyödyke, on jo olemassa keino: reittien tekeminen kannattaviksi markkinaehtoisesti.

Avain piilee siinä, että maakuntalentojen toteuttamismallia muutetaan tuottajavetoisesta asiakasvetoiseksi. Tämä saavutetaan konekapasiteetin optimoinnilla ja asiakasvetoisella palvelun tuottamisella. Ideaalitilanteessa systeemi toimisi niin, että jos ei ole kyytiin tulijoita, silloin ei lennetä. Tämä ei nykyjärjestelmällä ole mahdollista, koska isoilla lentoyhtiöillä ei yksinkertaisesti ole riittävän pienen kapasiteetin koneita ja tarvittavaa joustavuutta. LYGGin mallilla se onnistuu, koska emme ole lentoyhtiö, vaan toimimme tarvepohjaisesti oikean kokoisella kalustolla.

Käytössä olevan järjestelmän epätäydellisyys on luonut mielikuvan paikallisten lentokenttien tarpeettomuudesta. Asia on täysin päinvastoin. Lentoalan yleinen trendi on ollut keskittää matkustusta hubien välille, tehokkuusajattelun ja suurten massojen ehdoilla. Kolikon kääntöpuoli on, että alueellisista yhteyksistä on muodostunut suurille operaattoreille omistuspohjasta kumpuava taakka, eli poliittis-strateginen velvollisuus, joka vain täytyy jotenkin täyttää.

Asiaa pitäisi katsoa siitä näkökulmasta, että liikematkustusta ohjaa aina ensisijaisesti tarve siirtyä fyysisesti yhdestä paikasta toiseen. Se on matkustamista, joka tapahtuu joka tapauksessa, ja tässä kontekstissa paikalliset lentokentät ovat itse asiassa todella tärkeitä.

Roope Kekäläinen
Toimitusjohtaja, LYGG
+358 50 401 1321, roope.kekalainen@lygg.com

Julkaistu Kauppalehdessä 7.5.2024.