You are on desktop device so, use desktop navigation.

Jooo näin se on

News

LYGG i miljardavtal med Electra

Press Releases

Finska LYGG i miljardavtal med den amerikanska hybridflygtillverkaren Electra – “Global topposition inom hållbar flygutveckling”

Ett samarbetsavtal värt över en miljard euro har ingåtts mellan LYGG och det amerikanska företaget Electra.aero, Inc. Avtalet ger LYGGs operatörer tillgång till upp till 300 hybridflygplan från och med 2028. Genom dessa plan kan LYGG transportera över 10 miljoner passagerare per år, vilket motsvarar över 50% av den årliga passagerartrafiken (2022) på Stockholm-Arlanda flygplats. Inkluderingen av 8-14-sitsiga hybridflygplan i LYGGs affärsmodell, som kombinerar flygbranschen med plattformsekonomi, möjliggör direktförbindelser och fullständig användning av förnybart SAF-bränsle på alla flygningar, vilket minskar koldioxidutsläppen till endast fem procent jämfört med konventionella metoder.

Genom avtalet får LYGG företräde att erbjuda sina operatörer att köpa 150 hybridflygplan från Electra, och avtalsvillkoren inkluderar en option för ytterligare 150 flygplan. Kontraktet för totalt 300 flygplan är värt mer än en miljard euro, och enligt avtalet kommer LYGG att erbjuda sina operatörer flygplan enligt modellen “Hybrid as a Service”, det vill säga finansierade och lönsamma affärslösningar.

“Vi är främst en möjliggörare i detta sammanhang, på samma sätt som Uber tidigare erbjöd bilar till taxiförare i Sydostasien. Avtalet förenar Electras banbrytande teknik, som redan är i bruk, med LYGGs lika banbrytande affärsmodell. Efter att ha följt Electra under lång tid är vi övertygade om att de kommer att bli en av de betydande aktörerna på denna marknad. Å andra sidan kan vi erbjuda deras flygplan en direkt väg till kommersiell verksamhet genom vårt företagsnätverk och våra operatörer”, säger LYGGs VD Roope Kekäläinen.

Vi förändrar definitionen av direktförbindelse

LYGG trafikerar regionala flygningar främst från flygplatser utanför storstadsområden med flygplan som har upp till 33 stolar, vilket enligt Kekäläinen gör det till en perfekt plattform för aktörer som Electra. E-STOL, eller elektriskt hybridflygplan designat för extremt korta start- och landningsbanor, behöver bara cirka 100 meter asfalterad eller grusad yta för start eller landning. Dess nuvarande räckvidd är över 800 kilometer.

“Tekniken gör det möjligt att omdefiniera begreppet direktförbindelse. Redan existerande flygplatser närmare stadskärnorna kan användas på ett alltmer flexibelt sätt – i till exempel finska Lahtis skulle det inte krävas någon ytterligare beläggning för att påbörja flygtrafik om Electras flygplan redan var i drift där”, exemplifierar Kekäläinen.

“Och framtidsutsikterna är ännu mer fascinerande: För Electras behov kan till och med parkeringsplatsen vid en närbelägen fabrik vara en färdig flygplats. En europeisk regeländring skulle i princip kunna frigöra upp till hundra tusen platser över hela Europa för nya flygplatser enligt HaaS-modellen (Hybrid as a Service). Stora flygplan skulle inte kunna använda dessa start- och landningsplatser, så de skulle vara i praktiken trängsel-fria.”

Ännu mer klimatvänligt än samåkning i bil

Införandet av hybridflygplan minskar LYGGs utsläpp till under tio procent av de konventionella nivåerna. Redan med direkta förbindelser och flygplan som har mellan 8 och 33 platser uppnås en halvering av utsläppen jämfört med alternativa transportsätt. Ytterligare minskas koldioxidavtrycket genom LYGGs beslut i november att endast använda hållbart SAF-bränsle (Sustainable Aviation Fuel) på alla sina flygningar senast vid slutet av nästa år, vilket gör dem till den första aktören inom flygindustrin i världen att göra det. Med dessa åtgärder sjunker utsläppen endast till en tiondel av mängden koldioxid som genereras av alternativa transportsätt, och införandet av hybridflygplan några år senare möjliggör en imponerande minskning av utsläppen på upp till 95 procent.

“Avtal med Electra säkerställer att vi befinner oss i en global ledarposition när det gäller omvandlingen till mer hållbart flyg. Med hybridplan minskar utsläppen ytterligare, och deras ljudförorening är försumbar. Direkta förbindelser blir ännu mer direkta tack vare “Hybrid as a Service”-modellen, vilket minskar tiden som spenderas resande”, understryker Kekäläinen.

FAKTA: LYGG

  • Vad: Flygtransportplattform under LYGG-varumärket
  • Grundat: 2020
  • Antal anställda: 10 heltidsanställda och 5 som arbetar på konsultbasis. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande
  • Grundare: Roope Kekäläinen och Jari-Jussi Viinikkala
  • Investerare: Investerare inkluderar Superhero Capital VC samt flera kända affärsinfluencers

LYGG är en plattform som gör flygresor effektivare, bekvämare och mer miljövänliga. LYGG möjliggör affärsflyg för kunder genom att erbjuda tidsbesparingar, resekomfort och enkel användning genom sina applikationer. LYGG är med och driver innovation samt bygger en bättre och mer miljövänlig framtid för flygbranschen. www.lygg.com

Mer information:
Roope Kekäläinen, Verkställande Direktör, LYGG,
tfn +358 50 401 1321, roope.kekalainen@lygg.com