You are on desktop device so, use desktop navigation.

Jooo näin se on

News

LYGG öppnar triangelrutt mellan Helsingfors, Linköping och Örebro

Press Releases

Finska LYGG öppnar triangelrutt for affärsresenärer mellan Helsingfors, Linköping och Örebro – “Vi flyger aldrig i onödan”

I dag öppnar den finska flyggtransportplattformen LYGG en flygrutt mellan de tre destinationerna Helsingfors-Örebro-Linköping för affärsresenärer. Tidigare har anslutningen bara funnits tillgänglig för godstrafik. Roope Kekäläinen, vd för LYGG, betonar att den svenska marknaden, som anses utmanande av traditionella flygbolag, är full av möjligheter ur LYGGs innovativa affärsmodells perspektiv.

Att öppna direktförbindelsen mellan Helsingfors, Örebro och Linköping innebär betydande tidsbesparingar för affärsresenärer och därmed minskade kostnader för arbetsgivare.

”Tidigare var affärsresenärer tvungna att flyga via Helsingfors till Stockholm och därifrån vidare till mellansverige med exempelvis hyrbil. I synnerhet den direkta anslutningen och väntetiderna på bara några minuter frigör enormt mycket tid och sparar dessutom på kostnaderna, eftersom affärsresenärer som reser till mellansverige nu kan göra sina tjänsteresor samma dag. Tidigare behövde man avsätta två eller till och med tre dagar för att resa”, berättar Roope Kekäläinen, medgrundare och vd på LYGG.

”Dessutom minskar direktanslutningen koldioxidutsläppen med upp till 40–50 procent jämfört med den indirekta anslutningen. Minskningen av kostnaderna att bli ännu större genom att det förnybara flygbränslet SAF införs till 100 procent på denna sträcka i slutet av året”, fortsätter han.

Behovsbaserat för at trygga lönsamheten

De traditionella flygbolagen har nyligen angett öppet att de upplever att Sverige är en för avlägsen och dyr marknad, men ur LYGGs perspektiv är situationen en annan.

”Det har uppstått ett allt större vakuum när det gäller flygförbindelser på marknaden i och med coronaperioden. Den traditionella affärsmodellen kan inte fylla det eftersom flygvolymerna inom Sverige är för små för att bedriva en lönsam verksamhet. För LYGG är situationen den motsatta: I Sverige finns det enorma mängder globala storbolag och lokala mindre företag som kräver resor för att bli framgångsrika, och vår affärsmodell gör det möjligt att skapa avtalsenliga rutter efter behov”, förklarar Kekäläinen.

”Vi flyger aldrig i onödan, vilket gör LYGGs modell riskfri för alla parter. LYGG varken äger eller driver flygplansparken, utan vår digitala plattform hjälper kunderna att matcha företagets affärsresebehov med regionala operatörer och en flygplanspark av rätt storlek. Vi skapar direkta ruttpar för det befintliga behovet, vilket garanterar LYGG lönsamhet i verksamheten, de förbindelser företagen behöver, betydande tidsbesparingar för resande medarbetare och förutsättningar för tillväxt och utveckling i områdena”, säger Jari-Jussi Viinikkala, medgrundare och ekonomichef på LYGG.

Större flygplan ger flexibilitet

I samband med invigningen av triangelrutten Helsingfors-Örebro-Linköping utökas storleken på flygplanet som trafikerar den till 33 platser. Det möjliggör flexibilitet när exempelvis antalet passagerare varierar mellan olika dagar.

”Den större storleken på flygplanen sänker tröskeln för nya företagskunder att välja rutten nu när den öppnats för att betjäna våra befintliga avtalskunder. Vi vet att det finns mycket större regional efterfrågan på rutten, men inte tillräckligt för de gamla affärsmodellerna. LYGGs affärsidé bygger på att tillhandahålla en tjänst som är anpassad efter verkliga affärsresebehov, inte på att maximera flygresandet. Det möjliggör skalbarhet på ett hållbart sätt och fungerar med både små och stora massor oavsett var de befinner sig”, fortsätter Kekäläinen.

FAKTA: LYGG

• Vad: Flygtransportplattform under LYGG-varumärket

• Grundat: 2020

• Antal anställda: 10 heltidsanställda och 5 som arbetar på konsultbasis. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande

• Grundare: Roope Kekäläinen och Jari-Jussi Viinikkala

• Investerare: Investerare inkluderar Superhero Capital VC samt flera kända affärsinfluencers

Lygg är en plattform som gör flygresor effektivare, bekvämare och mer miljövänliga. Lygg möjliggör affärsflyg för kunder genom att erbjuda tidsbesparingar, resekomfort och enkel användning genom sina applikationer. Lygg är med och driver innovation samt bygger en bättre och mer miljövänlig framtid för flygbranschen. www.lygg.com

Mer information: Roope Kekäläinen, Verkställande Direktör, Lygg, 
tfn +358 50 401 1321, roope.kekalainen@lygg.com