You are on desktop device so, use desktop navigation.

Jooo näin se on

News

Så kan vi snabbt och enkelt förbättra infrastrukturen för näringslivet i mellersta och norra Sverige

LYGG Insights

Affärsresor står för en betydande del av flygandet i Sverige. Det är enkelt att ta sig mellan storstäderna med flyg, men det saknas tillräcklig infrastruktur för att tillgodose näringslivets behov utanför storstadsregionerna, speciellt i de norra regionerna. Det skulle kunna lösas genom att bygga ut tågförbindelser, vilket tar lång tid i anspråk. En annan möjlig lösning är att större flygbolag erbjuder rutter till regionala flygplatser, vilket det tyvärr ofta inte finns en affärsmöjlighet i. Genom att flyga mindre plan mellan regionala flygplatser där kundbehovet finns kan det här lösas snabbt och enkelt och dessutom med en minskad miljöpåverkan.

Regionala flygplatser behövs

En allmän trend inom flygbranschen har länge varit att koncentrera resor mellan knutpunkter och storstäder, med effektivitetstänkande baserat på behovet hos den stora massan. Ofullständigheten i det system som används har lett till missuppfattningen att regionala flygplatser inte behövs. Det är snarare tvärtom.

Det finns idag 33 regionala flygplatser i Sverige, utöver Swedavias 10 större flygplatser, där det finns en outnyttjad potential. Användandet av regionala flygplatser minskar behovet av att resa till och från större flygplatser längre bort, vilket gynnar både plånboken, livskvaliteten för resenären och miljön. Det ser vi på LYGG stora möjligheter i. Triangelrutten mellan Helsingfors, Örebro och Linköping, som vi öppnade i mars, är ett exempel på hur regionala affärsresor kan bli mer lönsamma, på riktigt kundvänliga och med minskade utsläpp jämfört med indirekta flygförbindelser.  

Fördelar med flexibilitet och mindre flygplan

Flyget blir ofta styvmoderligt behandlat och ifrågasatt från ett miljöperspektiv. Men då har man inte tagit mindre plan och nyttjandet av regionala flygplatser i beaktning. Det ger kortare resvägar och är effektivt, ekonomiskt genomförbart och bättre miljömässigt än vad som avspeglas i dagens debatt.

De stora flygbolagen har inte tillräckligt små flygplan och är heller inte så anpassningsbara som krävs. LYGG brukar ibland kallas för ”flygets Uber” eftersom vi är en flexibel flygreseplattform som innebär att vi kan justera våra rutter och flygplansstorlekar helt baserat på den faktiska efterfrågan som finns. Dessutom kan det göras med mycket kort varsel. Vet vi att det finns ett konkret kundbehov från regionens näringsliv och förvaltning kan vi vara i gång med en ny rutt på så kort tid som sex till åtta veckor. Vi har även större möjlighet att undvika att flyga med tomma flygplan.

Vår affärsmodell har en lägre miljöpåverkan eftersom affärsresenärer flyger direkt och undviker transporter till och från stora knutpunkter och stora flygplatser längre bort och kan minska eventuella hotellnätter i samband med en resa. Våra mindre flygplan, 33 säten eller färre, kan nyttja mindre regionala flygplatser och erbjuda direktflyg vilket innebär lägre utsläpp av koldioxid och partiklar. Vi tittar kontinuerligt på hur vi kan sänka miljöpåverkan ytterligare och under 2024 kommer vi i största möjliga mån utnyttja SAF (Sustainable Aviation Fuel) i samband med våra flygningar. I framtiden kommer vi även att göra det möjligt att använda hybridflygplan, vilket öppnar upp för radikalt nya möjligheter inom regionalflyg.

Det finns sammanfattningsvis flera anledningar till att förbättra lokal infrastruktur genom att nyttja regionala flygplatser och mindre flygplan, något som gynnar både näringslivet och en hållbar samhällsutveckling i mellersta och norra Sverige. 

Roope Kekäläinen, vd och medgrundare för flygreseplattformen LYGG

FAKTA: LYGG

• Vad: Flygreseplattform under varumärket LYGG.

• Grundat: 2020

• Antal anställda: 10 heltidsanställda och 5 som arbetar på konsultbasis. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande

• Grundare: Roope Kekäläinen och Jari-Jussi Viinikkala

• Investerare: Investerare inkluderar Superhero Capital VC samt flera kända affärsinfluencers

LYGG är en flygreseplattform som gör flygresor effektivare, bekvämare och mer miljövänliga. LYGG möjliggör affärsflyg för kunder genom att erbjuda tidsbesparingar, resekomfort och enkel användning genom sina applikationer. LYGG är med och driver innovation samt bygger en bättre och mer miljövänlig framtid för flygbranschen. lygg.com