You are on desktop device so, use desktop navigation.

Jooo näin se on

News

Stort intresse för LYGGs flygreseplattform från regionala svenska flygplatser

Press Releases


Sedan starten av flygreseplattformen LYGG 2020 har bolaget på kort tid upplevt ett stort intresse från regionala flygplatser i Sverige samt i norra och mellersta Europa där ett tiotal diskussioner om nya flygrutter pågår. Enligt LYGGs medgrundare och vd Roope Kekäläinen kan det räcka med bara några hundra affärsresenärer i månaden för att bolaget ska öppna en ny rutt.

“Vi har idag diskussioner om att öppna nya rutter med flera städer som till exempel Skellefteå, Borlänge, Sundsvall, Luleå, Esbjerg, Tammerfors och Lübeck. I norra Sverige och västra Danmark är intresset särskilt stort. Den höga efterfrågan har inte kommit som en överraskning, men den har stärkt vår uppfattning om att regionerna kämpar hårt för att behålla och utveckla sin infrastruktur. Behovet av direktförbindelser för affärsflyget är på många håll enormt”, betonar Kekäläinen.

“Vi får ofta höra från vår svenska verksamhet att affärsresenärer, särskilt i norra delen av landet, behöver åka upp till 6–8 timmar med bil i väntan på att Norrbotniabanan ska bli klar. För affärsresenärer i den regionen är tillgången till lokala flygförbindelser och direktförbindelser av stor betydelse”, fortsätter han.

Mot ett resande oberoende av dagens infrastruktur

I sin strävan efter hållbar tillväxt tror LYGG att branschen är på väg mot en ny typ av affärsresande som inte är beroende av nuvarande infrastruktur. I stället kommer digitala lösningar och flygplan som enbart kräver korta start- och landningsbanor att spela en större roll, vilket kan hjälpa mindre städer och näringslivet att klara av den utmanande situationen. 

När Kekäläinen mer detaljerat beskriver den förhandlings- och beslutsprocess som föregår lanseringen av en ny rutt nämner han förändringen mot ett resande som inte längre är avhängigt av dagens infrastruktur.

“Inom flygbranschen kan det traditionellt sett ta upp till flera år att öppna en ny flygrutt. För de stora flygbolagen kan det behövas ett till två års planering eftersom deras affärsmodell bygger på ägande och ansvar för flygplanen. LYGG har en enklare lösning i form av vår flygreseplattform som gör att vi vanligtvis kan öppna en ny rutt inom några veckor, baserat på kundernas efterfrågan. Om fem år kommer det handla om bara några timmar. Idag handlar debatten kring vårt resande ofta om ett infrastrukturspel – det finns väginfrastruktur, järnvägsinfrastruktur och flyginfrastruktur – men i och med digitaliseringen och flygplan för korta start- och landningsbanor går vi mot ett resande frikopplat från rådande infrastruktur”, säger Kekäläinen.

Som ett viktigt steg mot en ett nytt sätt att resa ingick LYGG i slutet av förra året ett samarbetsavtal med Electra.aero Inc, värt över 1 miljard euro. Partnerskapet kommer att ge LYGGs flygoperatörer tillgång till upp till 300 hybridflygplan från och med år 2028. Det elektriska hybridflygplanet eSTOL, som Electra har utvecklat, är konstruerat för extremt korta start- och landningsbanor och behöver bara cirka 100 meter för att lyfta eller landa.

Kundbehov och data avgör nya flygrutter för LYGG

Så vad krävs för att öppna en ny rutt mellan två städer? När det gäller LYGG menar Kekäläinen att den så kallade kritiska massan är relativt liten, att det redan vid några hundra passagerare per månad gör rutten värd att överväga. Det gäller speciellt om det inte finns några tidigare direktförbindelser, som till exempel rutten mellan Linköping och Helsingfors som öppnades i mars i år. Kundbehov och tillgänglig data styr mellan vilka städer en ny flygrutt öppnas.

“Baserat på statistik och data är det möjligt för oss att definiera mellan vilka regioner vår konkurrenskraft är maximal. Vår konkurrensposition stärks också av att det inte finns några andra liknande förbindelser, vilket gör att vi kan spara tid på samtliga sträckor. Vi är dessutom en flygreseplattform som styrs av kundernas efterfrågan, vilket innebär att det är möjligt att öppna en ny rutt om efterfrågan är tillräckligt hög. Vi kartlägger efterfrågan och upphandlar tjänsten på marknadsmässiga villkor”, säger Kekäläinen.

Kekäläinen bedömer att en stor del av de diskussioner som nu pågår kan leda till öppningar av nya rutter.

“Med vår nuvarande tillväxttakt kommer det förmodligen att finnas tiotals nya LYGG-rutter om fem år, men tillväxten måste vara hållbar. Det finns också en möjlighet att vi växer i en ännu snabbare takt och lyckas vi med det kan antalet nya rutter 2029 vara så högt som tresiffrigt”, avslutar Roope Kekäläinen.

FAKTA: LYGG

• Vad: Flygreseplattform under varumärket LYGG

• Grundat: 2020

• Antal anställda: 10 heltidsanställda och 5 som arbetar på konsultbasis. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande.

• Grundare: Roope Kekäläinen och Jari-Jussi Viinikkala

• Investerare: Investerare inkluderar Superhero Capital VC samt flera kända affärsinfluencers.


Om LYGG

LYGG är en flygreseplattform som gör flygresor effektivare, bekvämare och mer miljövänliga. LYGG möjliggör affärsflyg för kunder genom att erbjuda tidsbesparingar, resekomfort och enkel användning genom sina applikationer. LYGG är med och driver innovation samt bygger en bättre och mer miljövänlig framtid för flygbranschen. lygg.com
 

Mer information:
Roope Kekäläinen, medgrundare och vd, LYGG
tfn +358 50 401 1321, roope.kekalainen@lygg.com

Heidi Koivisto, kommunikationschef, LYGG
tfn +358 50 389 2863, heidi.koivisto@lygg.com